Минус кванта коста

Радиоактивност је спонтани процес у којем се атомско језгро, емитујући једну или више.